Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.autobedrijfgve.nl. van Autobedrijf Guus van Eijk B.V.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Autobedrijf Guus van Eijk B.V. spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie die u op deze website vindt correct is. Het kan echter voorkomen dat de informatie niet volledig en/of juist is. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige vorm van schade, die mogelijk uit het gebruik van de informatie kan ontstaan.
Daarnaast aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor sites die niet door ons worden onderhouden, waarnaar wordt verwezen of die verwijzingen naar onze website bevatten. Wij garanderen niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website.

Wij houden ons het recht voor de inhoud van de website zonder nadere kennisgeving te wijzigen.

De op deze site opgenomen afbeeldingen, (handels)namen, logo's en teksten zijn hetzij exclusieve eigendom van Autobedrijf Guus van Eijk B.V., hetzij voeren wij in licentie. Ze worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/ of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze rechten gaan op geen enkele wijze over op bezoekers van deze site. Gehele of gedeeltelijke overneming van de inhoud van de site, op welke wijze dan ook, is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze disclaimer, dan kunt u contact opnemen met Autobedrijf Guus van Eijk B.V.